Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 58
W tym miesiącu: 141
Wszystkich: 1906
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych wydarzeniach w ACK zapisz się na NewsletterRegulamin korzystania z KLUBU POLITECHNIK dla uczestników imprez kulturalnych


1.  Na terenie Klubu POLITECHNIK obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

2. W imprezach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji: gorączka, kaszel, duszności itp. Przed wejściem do Klubu każdy będzie miał zmierzoną temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru przez pracownika ACK. Osoby z objawami chorobowymi i/lub podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5ºC) nie będą wpuszczane do Klubu.

3. Widz po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce. Przy wejściu do budynku oraz do sali widowiskowej umieszczone są pojemniki
z płynem dezynfekującym.

4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w Klubie pokarmów
i napojów.

5. Ograniczeniu ulega liczba osób na sali widowiskowej. Do sprzedaży dopuszczone jest maksymalnie 50% miejsc. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z informacją udzielaną przez organizatora.

6. Widzowie przy wejściu bezpośrednio do sali widowiskowej powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra.

7. Po zakończeniu widowiska widzowie opuszczają salę wyjściami ewakuacyjnymi z zachowaniem odstępu 1,5 metra.

8. Widz przy wyjściu z sali będzie miał możliwość wyrzucenia zużytego sprzętu ochrony osobistej do oznaczonego pojemnika oraz ponownej dezynfekcji rąk.

9. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób, korzystających jednocześnie z toalet, do czterech osób zarówno w toalecie damskiej
i męskiej.

10.W toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania
i   zastąpione ręcznikami jednorazowymi.

11.Szatnia w Klubie jest nieczynna do odwołania. Widzowie zabierają odzienie

wierzchnie ze sobą na widownię.

12. Widz ma obowiązek stosowania się do obowiązujących ogólnych zasad

sanitarnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem epidemii COVID-19, nieujętych w Regulaminie.

13. Sprawy sporne każdorazowo rozstrzyga kierownik ACK.

14.Regulamin może ulec zmianie w związku ze zmianą obowiązujących zasad

sanitarnych.

(c) pcz.pl/swfis 2011 kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów zabronione